น้ำยาโซลเว้น (SOLVENT)ทำความสะอาดแผงวงจร

น้ำยาโซลเว้น(SOLVENT) น้ำยาทำความสะอาด แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

เช่น แผงวงจรโน้ตบุ๊ค , มือถือ , ทีวี , แผงPCBทุกชนิด ฯลฯ

หรือเป็นน้ำยาประสาน ใช้ในการล้างหัวพิพ์ เครื่องปริ้นเตอร์  ล้างมือ

ราคา250 บ.

Visitors: 96,703