สื่อการสอน  อ.สุนทร แย้มงาม


copy ลิ๊งค์ไปวางไว้ที่ google  หรือเสริชที่ google คำว่า" คลิบงานซ่อม อ.สุนทร แย้มงาม "

หรือว่าท่านจะดับเบิ้ลคลิก คลิบฝั่งซ้ายมือได้เลยครับ แล้วจะเห็นหลายๆคลิบงานซ่อม

https://youtu.be/LyoPoOLqaSc

https://youtu.be/BhwSj-zstJ8

https://youtu.be/YzUnlqsrPLA

https://youtu.be/tPgJg0TnlPY

https://youtu.be/MxWbuDoluvM

https://youtu.be/E3xRKTIlCq8

https://youtu.be/Np9PN7V-3Hs

https://youtu.be/U3tVaSXIvl4

https://youtu.be/FXx7QXTUr3A

https://youtu.be/n08QOwoSY4U

Visitors: 103,089