ข้อคิด ในการหาที่เรียนซ่อม กับใคร ที่ไหนดี

ปัจจุบันสถานที่สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ มอนิเตอร์จอคอม

ได้เกิดขึ้นเยอะเแยะมากมาย   

อันดับที่คุณควรจะเลือกเรียนกับสถานที่สอน

อ.สุนทร สถาบันfixitnotebook อยู่ในอันดับต้นๆคือกลุ่ม ที่1

กลุ่มที่1 รายละเอียดดังนี้

1.อาจารย์ที่สอน เปิดร้านซ่อมโดยตรง คือมีร้านซ่อมโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ จอคอม พริ้นเตอร์ เป็นของตนเอง และทำงานสอนระดับอาชีวะ หรือสอนหลักสูตรระยะสั้นด้วย  มีคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จากสถานศึกษาอาชีวะ หรือ อ.บางท่านก็เคยสอนหาลัย

1.1 อาจารย์ สุนทร แย้มงาม ก่อนเปิดกิจการ ทำงานกับบริษัทใหญ่ๆเช่น hp acer หรือศูนย์บริการต่างๆเช่น บ.สหวิริยาโอเอ เป็นดีเลอร์ HP ACER SVOA EPSONฯลฯ  บริษัท ได้เทรนอบรมเทคนิคการซ่อมให้ อ.สุนทร และพนักงานช่าง จนเกิดความชำนาญ โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ จอคอม พริ้นเตอร์

1.2 เมื่อ17-20ปีนานมาแล้ว ไม่มีโรงเรียนสอนซ่อม Computer, Notebook , Printer ,Monitor LCD -LED   คนที่จะได้เปรียบจริงๆคือ บรรดาช่าง ที่ทำงานอยู่กับ บริษัทที่นำสินค้าเข้ามาขายเอง เช่น บ.สหวิริยาโอเอ จำกัด นำสินค้า HP ,ACER ,EPSON เพราะสินค้าที่นำเข้ามาขาย จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนกLAB จะเทรนนิ่ง อบรมเทคนิคซ่อม สินค้าที่นำเข้ามา เพื่อหาจุดเสียจุดบอด บ่อยๆเป็นประจำ

1.3 ทำให้อ.สุนทร มีทักษะเทคนิค มุมมองที่กว้างไกล เพราะเคยทำงานกับบริษัทที่นำสินค้าเข้ามาเอง และอบรมเทรนนิ่งตลอดเวลาทำให้ได้เปรียบในการทำงาน หรือการเรียนการสอน

สรุป

ผู้ที่จะมาเรียน กับ อ.สุนทร จะได้เปรียบอ.สุนทร วิศวะอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยประสบการณ์ทักษะการทำงานอันยาวนาน การเรียนการสอนถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นที่ยอมรับของนักศึกษาที่เรียนจบ

 

กลุ่มที่2 รายอะเอียดดังนี้

อาจารย์ที่สอน บางคนอาจจะจบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรระยะสั้น หรือ ปวช-ปวส หรือไม่ได้จบทางด้านสาขาช่าง หรือเปิดร้านซ่อมเป็นของตนเอง

อ.ที่สอน เคยได้ทำงานกับร้านซ่อมจนเกิดความชำนาญงานซ่อม จนเปิดสอนซ่อม   

การสอน อาจจะเน้นทางด้านปฏิบัติแบบประสบการณ์ ไม่ชำนาญการไล่วงจร หรือถ้าไล่วงจรได้ อาจจะไม่ตรงตามหลักวิชาการ ทำให้ผู้มาเรียนขาดทักษะทฤษฏี ในการการการไล่วงจร  ไม่ถูกต้องตามเนื้อหาวิชาการ คนมาเรียนอาจจะไม่รู้การทำงานทางทักษะงานซ่อมของระบบไฟหรือวงจรนั้นๆ ท่านจะไม่คุ้มกับการลงทุน

ในการไล่วงจร จำเป็นมากทีเดียวในการเรียนการสอน ถ้าท่านเรียนขาดทักษะในการไล่วงจร  การทำงานจะต้องอ่านลายวงจรได้ เข้าใจระบบไฟ จุดต่างๆได้ดี นั้นหมายถึงว่า ท่านจะเข้าใจหลักการ ทำงานของเครื่องได้เร้วขึ้น และยังสามารถนำไปเป็นวิทยาทานหรือวิทยากร แก่บุคคลอื่นได้ และท่านอาจจะเป็นผู้สอนที่ดีด้วย เข้าใจเนื้อหารายละเอียดของเครื่องโน๊ตบุ๊ค

สรุป

ผู้ที่มาเรียน กับกลุ่มที่2 ปฏิบัติพอได้ ใช้คำว่าอาจจะขาดทักษะหรือทฤษฏี เทคนิคการไล่วงจรไม่เข้าใจของระบบไฟที่ดีพอ เพราะการทำงานที่ดีเยี่ยม ท่านจะต้องรู้เกียวกับระบบวงจรเป็นอย่างดี และนำมาร่วมกับปฏิบัติจึงจะเกิดการรวมตัวที่ดีมาตรฐานช่าง หรือท่านสามรถในอนาคตอาจะเป็นอาจารย์ผู้ที่ถ่ายทอดวิชาซ่่อมแขนงนี้ได้ดี

ให้กำลังใจกลุ่มที่2 อาจารย์สอนบางท่านเตรียมตัวสอนมาดีมากๆ แล้วแต่ท่านจะเจอที่สอนแหล่งไหน

การลงทุนเรียน กับกลุ่มที่2  ได้อย่างเสียอย่าง หรืออาจจะดีไม่ดีหรืออาจจะไม่คุ้มทุน 

 

กลุ่มที่3 รายละเอียดมีดังนี้

อาจารย์ ที่สอน  อาจะเป็นอาจารย์สอนในวิทยาลัยต่างๆหรือในหลักสูตรระยะสั้นตามศูนย์ต่างๆในกทม.

อาจารย์ สอนเหล่านี้ บางท่าน ก็จบอิเล็กทรอนิกส์ บางท่านก็เคยทำงานกับร้านคอม หรือบางท่านพอทำคอมพิวเตอร์เป็นอาจจะมีญาติพี่น้องรับเข้ามาสอนในหน่วยศูนย์ต่างๆของกทม.

การเรียนการสอนจะไม่มีอะไรมากหมาย อาจารย์ผู้ที่มาสอนถูกจ้างมากินรายชั่วโมง200-300 บ.อาจจะสอนทุกวันหรือหยุดสลับสับเปลี่ยน จันทร์-ศุกร์  และบางที่อาจะสอนวันอาทิตย์ ประมาณนี้

การสอนจะไม่มีอะไรมากมายเน้นสอนระดับพื้นฐาน เบสิคง่ายๆ  เทคนิคการไล่ไฟวงจรจะไม่ค่อยมีสอนกัน จะเน้นลงโปรแกรม หรือถอดอุปกรณ์เข้า-ออก หรือสอนฟอร์เมต ฮาร์ดดิส เป็นส่วนมาก 

สรุป

อาจารย์ที่สอนไม่ได้เปิดกิจการของตนเอง หรืออาจารย์บางท่านพอได้เข้าทำงานสอนแล้วไม่มีใจรักหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมาสอนในขั้นที่สูงขึ้นไป หรืออาจารย์สอนบางท่านก็ค้นคว้า แต่ก็ไม่ดีอาจะขาดเครื่องไม้เครื่องมือหลายๆอย่าง

การลงทุน ถูกกว่าที่อื่น ค่าเล่าเรียน ไม่เกิน500บ.  เสียเวลาไม่ใช่ขั้นที่จะมาเรียนลงโปรแกรม   ไม่คุ้มการการเสียเวลา

การมาเรียนกับกลุ่มที่3 อาจารย์บางท่าน อาจจะดีบ้าง หรือบางท่านอาจจะไม่ดี แต่ยังไงก็เรียนแบบเบสิคต้นๆ เพราะอาจารย์บางท่านก็สอนแบบว่าไม่มีประสบการณ์ในร้านซ่อม  อาจารย์บางท่านก็สมัครเข้ามาสอนแล้วสอนไปเรือยๆวันๆๆเพราะได้ทำงานกินเงินเดือน เพราะสอนแบบเบสิคพื้นฐาน ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากมายประมาณว่า สอนformat Hardidk หรือสอนลงโปรแกรม  คงเเป็นไปได้อยากสอนแบบลึกๆหมายถึงว่าวัดไฟ ยกchip วางchip วิเคราะห์ระบบไฟวงจร คงไม่มีหรอก

     

Visitors: 101,422