รูปงานซ่อม

        อ.สุนทร แย้มงาม ผู้ชำนาญการ เป็นหัวหน้าหน่วยงาน FIXIT รูปเสื้อสีส้ม   งานfixit กรมอาชีวะ ออกงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

Visitors: 96,703