โน็ตบุ๊ค

                                                                                                             

            หลักสูตรการเรียนซ่อม Notebook

 สถาบัน Fixitnotebook  สอนโดยอ.สุนทร แย้มงาม

เนื้อหาที่สอน 1. ทฤษฏี  2.ปฏิบัติ

1. ภาค ทฤษฏี (ไม่ได้สอน)

เรียนรู้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ทรานซิสเตอร์ มอสเฟต รีซิสเตอร์ คอนเดนเซอร์ คอยส์ ฯลฯ

สอน เกี่ยวกับ หลักการทำงานเครื่องโน๊ตบุ๊ค ระบบไฟ บล๊อคไดอะแกรม วงจร และIC Chip ภาคส่วนต่างๆ

สเต็บ การทำงานของระบบไฟ เช่น

1. Step. AUX POWER  S5 POWER  S3 POWER  S0 POWER
AC_IN PM_SLPS4# PM_SLP#

2. STEP. PWR_SRC , Always Power , System Suspend Power , System Run

 3. STEP. System Power , DDR Power , CPU Power      

 

 2.ภาคปฏิบัติ

2.1 สอน การใช้ประเภทเครื่องมือวัด มิเตอร์ อนาล๊อก ดิจิตอล ออสซิลโลสโคป

2.2 สอนเทคนิคการใช้หัวแร้ง บัดกรี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2.3 สอนการใช้เครื่องเป่าลมร้อน ถอดซิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เข้า-ใส่ แผงวงจร

2.4 สอนเทคนิคซ่อม  วัดระบบไฟในวงจร   วัดระบบไฟภาคส่วนต่างๆ เน้นๆ

2.5 สอนเทคนิคการใช้เครื่อง DC POWER 30V5A และเช็คอาการ สเต็บ โพสอาการเสีย ต่างๆ

2.6 สอนการใช้เครื่องยกซิพ  เทคนิคการวางและยก IC Chip vga หรือ Chip Set ภาคส่วนต่างๆ

2.7 สอนเทคนิคการใช้เครื่อง Flash bios

2.8 สอนรีบอลซิพ ต่างๆ

2.9 ถอดแกะประกอบเครื่อง และ เปลี่ยนจอ  คีย์บอร์ด  ฮาร์ดดิสก์  ดีวีดี หรืออุปกรณ์ต่างๆ ภายในเครื่องฯลฯ

2.9.1 มีเครื่องซ่อมหน้าร้านให้ฝึกซ่อมของจริง  

 
 
 ก่อนเรียนควรอ่านก่อนที่จะตัดสินใจเรียน

สถาบันFixitnotebook  สอนโดย อ.สุนทร แย้มงาม สอนระดับอาชีวะ  ทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ

ราคาเรียน 25,000บ. สอนแบบตัว/ตัว   ถ้ามีเรียนกลุ่ม 4-5 คนขึ้นไป ลดค่าเรียนได้

ระยะเวลาเรียน 5-7 วัน  เวลาเรียน 9.30น.-18.30น. หรืออาจจะ 1-2ทุ่ม สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้

ผู้เรียนไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือรู้บ้าง สามารถมาเรียนได้ ไม่จำกัดเพศและวัย

                    สถาบันFixitnotebook โดยอาจารย์ สุนทร แย้มงาม  มีเทคนิคการสอนที่เข้าใจได้ง่าย เพราะมีสื่อการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน ทั้งภาพ คลิบวีดีโอ หรือซีท เอกสารสื่อการสอนต่างๆ เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้ผู้มาเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น สามารถเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น ทางเราเชื่อมั่นในการเรียนการสอนในเนื้อหาสื่อที่สอน หรือ เทคนิคการสอน ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานของกรมอาชีวะ

                  ผู้เรียน จะต้องเรียนรู้ระบบไฟ บล็อก ไดอะแกรม วงจร หลัการทำงาน 

สเต็บ การทำงานของระบบไฟ เช่น

1.         1.    step. AUX POWER  S5 POWER  S3 POWER  S0 POWER
           AC_IN PM_SLPS4# PM_SLP#

            2..  STEP. PWR_SRC , Always Power , System Suspend Power , System Run Power

            3.   STEP. System Power , DDR Power , CPU Power

 

ทางอ.สุนทร ผู้สอน เน้นเรื่องระบบไฟให้ท่าน ได้รู้ก่อนจึงจะลงมือภาคปฏิบัติ

                         เพราะเรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ระบบไฟก่อน ให้เข้าใจ  ว่า เส้นทางระบบไฟทำงานกันอย่างไร จึงจะซ่อมงานได้ รวดเร็วและจะวิเคราะห์หาจุดเสียได้ง่าย ด้วยตนเองได้     จุดนี้สำคัญมาก  และถ้าคนที่ไม่ได้มาเรียน หรือไม่รู้เรื่องระบบไฟ ที่กล่าวมาจะซ่อมงานไม่รู้ระบบไฟจะปิดงานได้ยาก หรือช้า  ถ้าเราเรียนรู้ระบบไฟ เราก็จะวิเคราะห์งานได้ง่าย หรือรู้จักระบบไฟช่วงสเต็บ ตั้งแต่เสียบอะเด็บเตอร์ จนถึงขึ้นภาพ ดีพอมากแล้ว ท่านจะวิเคราะห์งานซ่อมได้ง่าย ปิดงานได้ง่าย  ถูกต้อง ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ

                         ที่ผ่านมา จะเจอปัญหา ผู้เรียนจากบางสถานที่จะไม่รู้เรื่องระบบไฟไม่ดีพอ อาจจะเกิดจากการ เรียนการสอนไม่ดีเพียงพอ ทำให้ท่านประสพปัญหา ไม่เข้าใจระบบ       หรือสอนไม่ดีไม่รู้เรื่อง  ผู้เรียนจะหาที่เรียนไปเรื่อยๆ เพราะรู้เรื่องระบบไฟไม่ดีพอ  บางสถานที่สอนแค่3วัน หรือบางที่สอนไม่มีเทคนิคการสอนและสื่อการเรียนการสอนไม่ดีพอ   หรือที่สอนเป็นพาณิชย์ จนเกินไปจนทำให้การสอนไม่มีคุณภาพ   หรือค่าสอนไม่แพง ลดราคาค่าสอนลงไปเรื่อยๆ จนคุณภาพด้อยไปด้วย   (เอาความจริงมาพูดสำหรับบางสถานที่สอน)

                         หัวใจหลักการเรียนการสอนที่ดี  ต้องสอนระบบไฟให้รู้เรื่องก่อน จะต้องอาศัยเทคนิคการสอน รวมทั้งใช้สื่อการเรียนการสอน    สำหรับผู้เริ่มเรียนยังไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์มาก่อน        ให้มองเห็นรูปภาพอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์   ทีละสเต็บ ให้คุ้นชินตาแล้วค่อยเชื่อมโยงให้เห็นรูปสัญลักษณ์อิเล็กทรอนิกส์ และบล็อกไดอะแกรม วงจร ทางสถาบันFixitnotebook ทางเราจะเน้นเสียเวลากับจุดนี้นานหลายวัน จะเน้นๆ และทวนซ้ำบ่อยๆทุกวัน จนท่านจำได้แม่นยำ ถ้าสอน3 วัน ยังไม่พอสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนบางสถานที่สอน    ทางเราสอน5-7วันหรือบางครั้งจะยืดเวลาสอนให้เป็นบางราย  หรือจบไปแล้ว ปรึกษาปัญหาไม่เข้าใจอาการเสียต่างๆ ได้ตลอด   หรือมาพบอาจารย์ผู้สอนขอคำแนะนำได้ทุกเมื่อ ยินดีให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ลูกศิษย์ที่อยู่ ตจว. เรียนจบไปแล้ว เดินทางมาซื้อของที่ กทม. และสามารถมาที่สถาบันFixitnotebook มาพบอาจารย์ ผู้สอนได้ตลอดเวลา เข้ามาหาความรู้ใหม่ๆ หรือไม่เข้าใจที่อาจารย์สอน  สามารถมาทบทวนสิ่งที่ไม่เข้าใจได้ครับ ยินดีครับ

การสอนที่สถาบันFixitnotebook  เน้นเรื่องระบบไฟให้ผู้มาเรียนได้เข้าใจ เพราะเป็นหัวใจหลักๆของโน๊ตบุ๊ค

            1.    step. AUX POWER  S5 POWER  S3 POWER  S0 POWER
           AC_IN PM_SLPS4# PM_SLP#

            2.    STEP. PWR_SRC , Always Power , System Suspend Power , System Run Power

            3.    STEP. System Power , DDR Power , CPU Power

 

     สเต็บระบบไฟ ของเครื่องNotebook เหมือนกันกับ Macbook คือมีวงจร pwm 3V5V สามารถที่จะนำหลักการไปใช้ตรวจซ่อมได้เลย  บางสถานที่เปิดสอนซ่อมMacbook 7000-8000บ.  ท่านมาเรียนซ่อมโน๊ตบุ๊คได้เรียนรู้หลักการทำงานของMacbook ด้วย สุดคุ้มมาก

     ผู้เรียนมาเรียน รู้ระบบไฟดีมากพอแล้ว สามารถซ่อมเครื่อง วิเคราะห์วงจร ปิดงานซ่อมได้รวดเร็ว   เพราะงานซ่อมเครื่อง ผู้เรียนจำเป็นต้องวิเคราะห์งานซ่อม รู้ว่าทำไมเครื่องซ๊อต เกิดจากอุปกรณ์ตัวไหนซ๊อต เส้นทางระบบไฟการซ๊อต อย่างไร  นี่แหละหลักการซ่อมที่ถูกต้อง

 

 ที่เห็นรูปข้างบน    เป็นสื่อการเรียนการสอน CPU รุ่นใหม่ g4-5-6-7    เป็นบล๊อกไดอะแกรม ระบบไฟใหม่  ของเครื่องโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ๆ ที่นำมาสอนที่สถาปันฟิกอิท  โน๊ตบุ๊ค ตัวCPUทำหน้าที่หลายๆอย่างในตัวเดียว  ทำงานร่วมกันพร้อมกับตัวSIO   มาเรียนรู้ระบบไฟของโน๊ตบุ๊ครุ่นใหม่ปัจจุปันครับ

จากรูปข้างบน เป็นวงจรPWM  ผลิตไฟเลี้ยงวงจร 3V5V เพื่อไปเลี้ยงระบบไฟส่วนต่างๆของวงจรโน๊ตบุ๊ค

ระบบไฟนี้ ส่วนมากจะเสียบ่อยๆ  เช่นอาการไไม่เข้าเครื่อง หรือ อาการซ๊อร์ทระบบไฟต่างๆ   จะหาช่างช่อมที่เข้าใจระบบไฟยากมาก เพราะอาการเกี่ยวกับระบบไฟนี้ซ่อมยากมากๆ 

จึงเป็นสื่อการเรียนการสอนของฟิกอิทโน๊ตบุ๊ค ที่ทางเราเชื่อมั่นระบบการสอนการสอนที่ดี    อาการซ่อมระบบไฟ PWM 3V5V นี้ซ่อมยากมากๆ ช่างซ่อมทั่วไปกลัวอาการระบบไฟ3V5Vนี้มาก  

 

 จากรูปข้างบน  เป็นรูป วงจรแบตเตอรี่ ชาร์จเจอร์ริ่ง เป็นสื่อบล๊อกไดอะแกรม พร้อมวงจรสอนอย่างเข้มข้น อาการเสียเกี่ยวกับ ชาร์จไฟไม่เข้า หรืออาการเสียเกี่ยวกับแบตเตอรี่ มีเทคนิคการตรวจเช็ค ปิดงานซ่อมที่ได้รวดเร็ว  ระบบซ่อมที่ได้มาตรฐาน ที่ฟิกอท โน๊ตบุ๊ค โดย อ.สุนทร 
 
 
 
 
 
 
                         
                      
             
 
 
           
 
   จากรูปภาพข้างบนทั้งซ้ายมือ และขวามือ    เป็นสเต็บอาการกดออนสวิทช์แล้วไม่ขึ้นภาพ   เป็นสเต็บขั้นตอน Flowchart ไล่ชี้วิเคราะห์จุดเสียเชิงลึก ตามหลักวิชาการ อย่างถูกต้องแบบสถาปัตยกรรมระบบไฟของเครื่องโน๊ตบุ๊ค
   
 
 
 
 
                                        รูป   เป็นคลิปวิดีโอ สเต็บ power จากตั้งแต่เสียบไฟอะเด็บเตอร์ จน ขึ้นภาพ อธิบายอย่างละเอียด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สำหรับผู้สนใจเรียนกับทางสถาบันfixitnotebook
ทางสถาบันฟิกอิท โน๊ตบุ๊ค       ได้สอนตามหลักวิชาการ เรื่องระบบไฟของโน๊ตบุ๊คและแมคบุ๊ค
เช่นระบบไฟ STEP. PWR_SRC , Always Power , System Suspend Power , System Run Power
     1.step     ไฟ19V  PWR_SRC
     2.step     Always Power
     3.step     System Suspend Power
     4.step     System Run Power
 
     หมายเหตุ: สเต็บทั้ง4นี้ ตั้งแต่ไฟจาก อะเด็บเตอร์19V ไฟเลี้ยง3V5V ไปจนถึงCPU จนขึ้นภาพ  นี่เหละหัวใจหลักๆของระบบไฟเครื่องโน๊ตบุ๊ค
 
     ทั้ง4 สเต็บนี้ ผู้มาเรียนต้องรู้จักระบบเล่านี้ให้ได้ เพราะเป็นระบบไฟชองโน๊ตบุ๊ค ตามหลักวิชาการ สเต็บระบบไฟเหล่านี้ที่เขาผลิตเครื่องโน๊ตบูีค    เขาสื่อสารกันในระบบไฟเป็นสเต็บๆทั้ง4สเต็บ ที่กล่าวมานี้    ผู้มาเรียนกับทางสถาบันฟิกอิท โน็ตบุ๊ค  ทุกท่านมาเรียนต้องรู้จักก่อนเป็นอันดับแรก เพราะท่านมาเรียนกับทางสถาบันฟิกอิทฯท่านได้มาเรียนตรงตามหลักวิชาการ ว่าด้วยเรื่องระบบไฟของโน๊ตบุ๊ค เชื่อมโยงไปยัง วงจร บล๊อคไดอะแกรม ฯลฯ
 
 
 
     ทำไมต้องมานั่งเรียนกับสถานที่เรียนโดยตรง
        
              เพราะมานั่งเรียนจะได้ความรู้ได้มาก รายละเอียดเนื้อหาการเรียนการสอน หรือสื่อการสอน ผู้ที่มานั่งเรียนจะได้ประโยชน์สูงสุด  ได้เห็นได้ทดลองปฏิบัติโดยตรง สอบถามหรือติดขัดปัญหา จะสอบถามเข้าใจพูดคุย ในสถานที่เรียน ได้เข้าใจยิ่งมาก    บางสิ่งบางอย่างเนื้อหาการสอน ที่ละเอียดมากๆ ต้องมานั่งเรียนถึงจะลึกซึ้ง
 
 
 
      
      เราไม่สนับสนุนเรียนแบบ ออนไลน์ผ่านเน็ต  (ขอบอกความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ เข้าใจตามนี้ครับ)
 
            เหมาะสำหรับผู้ที่เก่งแล้วใช้ออนไลน์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพื่อนช่างกับเพื่อนช่าง ปรึกษา ปัญหาเรื่องงานซ่อม  หรือขอความรู้ซึ่งกันและกันมากกว่าครับ       
     ท่านไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ มือใหม่   เรียนแบบออนไลน์ อาจจะไม่เหมาะกับท่านเอง   ท่านอาจจะงงกับเนื้อหาการสอน  หรือสับสนวุ่นวาย เปอร์เซ็นที่รู้อาจจะไม่ทั่วถึง  หรือแทบจะต้องหาที่เรียนใหม่ เสียเงินเสียทอง  กลับหาที่เรียนในสถานที่เรียนเหมือนเดิม เพราะเรียนแบบออนไลน์ไม่เวอริ์ค
 
            การเรียนที่ถูกต้อง  ถ้าท่านมือใหม่ไม่มีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์  มานั่งเรียนกับทางโรงเรียนจะได้ผลดีที่สุดครับ   รายละเอียดเนื้อหาถ้าท่านมานั่งเรียน  จะสอบถามหรือสงสัย ถามแบบตรงๆต่อหน้าต่อตากันกับผู้สอน จะอธิบาย หรือหยิบยกเนื้อหาที่จะอธิบายได้มากมาย  ถึงข้อมูลได้มากกว่าเรียนแบบออนไลน์
      
            การเรียนแบบออนไลน์  ไม่ว่าเพื่อนช่างต่างประเทศอินเดีย มีโรงเรียนสอนมากมาย บางโรงเรียนสอนเรียนแบบออนไลน์ แต่เดี๋ยวนี้การเรียนแบบออนไลน์ จะเลิกสอนกันเกือบหมดแล้ว   เปอร์เซ็นต์คนที่เรียนแบบออนไลน์แทบจะไม่ประสบความสำเร็จเลย  ผลสุดท้ายต้องมานั่งเรียนกับทางโรงเรียนโดยตรง  โดยทีโรงเรียนสอนแบบออนไลน์จะกลับเข้ามาสอนแบบเรียนในชั้นเรียนหรือที่โรงเรียนกันทั้งนั้น 
        
       การเรียนแบบในชั้นเรียน ตาต่อตา คือ ตาท่านเห็นจริง นั่งเรียนกับอาจารย์ผู้สอนจริง เห็นจริงต่อหน้าต่อตา เนื้อหา สื่อการสอนและอุปกรณ์ หยิบมามาอธิบายได้ง่าย  นี่คือประโยขน์สูงสุดของผู้ที่มาเรียนแบบในชั้นเรียน
 
       ท่านมาเรียนแบบในชั้นเรียน ท่านเสียเงินค่าที่พัก ที่อยู่ที่กิน อาจจะมีงบที่เสียไปมาก  แต่ท่านตั้งใจลงทุน กับการเรียนในสถานที่เรียน ผลที่ได้รับมันคุ้มค่ากับการลงทุนครับ ท่านมีความรู้วิชาความรู้ เรียนแบบตามหลักวิชาการ  ไม่จำเป็นต้องตะเวน ตะลอน หาที่เรียนใหม่ เรามั่นใจการเรียนการสอนแบบในสถานที่สอนแบบเรียนในชั้นเรียน  ดีกว่าเรียนแบบออนไลน์
 
 
      ถ้าท่านเรียนแบบออนไล์ผ่านเน็ต   ประหยัดเรื่องที่พัก เรื่องเงินทอง  แต่ถ้าเทียบแล้ว สู้เรียนแบบในสถานที่สอนแบบเรียนในห้องเรียนไม่ได้เลย  
 
 
     *** บางครั้งผู้สอนแบบเรียนออนไลน์ อาจจะเหมือนกับทุบหม้อข้าวตัวเอง  โอกาสสอนแบบนี้ค่อนข้างไม่ประสบความสำเร็จ
     *** ผู้เรียน แบบออนไลน์ผ่านเน็ต   เรียนไม่ค่อยรู้เรื่อง อาจจะหาที่เรียนใหม่ กลุ้มใจเพราะรู้แบบออนไลน์ ผิดหวังกับที่เรียนมา  
 
 
-------- การเรียนแบบออนไลน์ผ่านเน็ต  อาจจะเป็นตัวเลือกแบบผ่านๆ หมายถึง สุกเอาเผากิน ไปเรื่อยๆ เพื่อพานิชย์
-------- ถ้าท่านเป็นผู้เรียน มาเรียนแบบในชั้นเรียน จะรับความรู้เต้มๆครับ อาจารย์ผู้สอนก็อยากจะให้ความรู้ท่านเยอะ มารับความรู้ในชั้นเรียน ดีกว่าครับ
  
 
                                                          ความจริงก็คือความจริงครับ  ที่ผมเอามาเล่า 
                                                                               
                                                                                                              ขอบคุณครับ 
 
 

 • dotugom1.gif
  fixitnotebook.com เปิดสอนหลักสูตร อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญลักณ์ โครงสร้าง และหลักการทำงาน ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ ไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานชิสเตอร์ เอส.ซี...

 • ระบบปฏิบัติการ.gif
  www.fixitnotebook.com หลักสูตรอบรมซ่อม COMPUTER สอนโดย อ.สุนทร แย้มงาม ภาคทฤษฏี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆบนแผงmainboard หลักการทำงานchipsetภาคส่วนต่างๆ หน้าที่อะไร ทำงานอย่างไร ...

 • 20-11-2556 9-19-14.jpg
  MONITOR จอคอม LCD-LED fixitnotebook.com สอนโดย อ.สุนทร แย้มงาม การเรียนการสอนจะมี2ช่วง 1.ภาคทฤษฏี 2.ภาคปฏิบัติ 1.ภาคทฤษฏี ให้ผู้ที่สนใจมาเรียน จะได้เรียนด้านทฤษฏีก่อน ...

 • image015.jpg
  PRINTER www.fixitnotebook.com สอนโดย อ.สุนทร แย้มงาม หลักสูตรอบรมซ่อม printer มี3คอร์ทส ดังนี้ 1.คอร์ส printer inkjet ชนิดอิ๊งค์เจท 2.คอร์ส printer dot-mattrix ชนิดหัวเข็ม 3.คอร์ส ...

 • DSC00165ff.jpg
  ปัจจุบันสถานที่สอนซ่อมโน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ มอนิเตอร์จอคอม ได้เกิดขึ้นเยอะเแยะมากมาย อันดับที่คุณควรจะเลือกเรียนกับสถานที่สอน อ.สุนทร สถาบันfixitnotebook อยู่ในอันดับต้น...
Visitors: 96,697