จอโน๊ตบุ๊ค

     
     
   

เป็นราคามาตรฐาน ของดี มีคุณภาพ เราไม่ให้เเสียชื่อเสียงของเรา เพื่อลูกค้า เป็นราคาเปลี่ยนพร้อมค่าแรง

ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค acer               ยกเลิกราคานี้ทั้งหมด ยังไม่ได้ปรับปรุง  ยกเลิกการซื้อขายจอ ในรายการนี้  ไม่ได้ซื้อขาย  ใดๆ  อ.สุนทร  เพราะยังไม่ได้อัพข้อมุลครับขนาด 8.9 นิ้ว ราคา 2850 - 3200 บาท      

ขนาด 10.1 นิ้ว ราคา 3000 - 3500 บาท

ขนาด 11.6 นิ้ว ราคา 3000 - 3500 บาท

ขนาด 12.1 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท

ขนาด 13.3 นิ้ว ราคา 3300 - 3500 บาท 

ขนาด 14.0 นิ้ว ราคา 2900 - 3500 บาท

ขนาด 14.1 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท 

ขนาด 15.6 นิ้ว ราคา 3500 - 4900 บาท

_________________________________________________________________________________________________________ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค Asusขนาด 8.9 นิ้ว ราคา 2950 บาท

ขนาด 10.1 นิ้ว ราคา 2900 - 3500 บาท

ขนาด 12.1 นิ้ว ราคา 3300 บาท

ขนาด 14.0 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท

ขนาด 14.1 นิ้ว ราคา 3200 บาท 

ขนาด 15.6 นิ้ว ราคา 3500-4800 บาท_______________________________________________________________________________________________________ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค DELLขนาด 12.1 นิ้ว ราคา 3250 บาท

ขนาด 13.3 นิ้ว ราคา 3300 บาท

ขนาด 14.0 นิ้ว ราคา 3200 - 3600 บาท

ขนาด 14.1 นิ้ว ราคา 3000-3500 บาท 

ขนาด 15.6 นิ้ว ราคา 3500-4600 บาท________________________________________________________________________________________________________ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค HP Compaq

ขนาด 10.1 นิ้ว ราคา 2800 - 3200 บาท

ขนาด 13.3 นิ้ว ราคา 2500-3500 บาท 

ขนาด 14.0 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท

ขนาด 14.1 นิ้ว ราคา 3100 -3500บาท 

ขนาด 15.6 นิ้ว ราคา 3700 - 4600 บาท

ขนาด 17.3 นิ้ว ราคา 4800 บาท________________________________________________________________________________________________________ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค Toshibaขนาด 10.1 นิ้ว ราคา 2900 - 3500 บาท

ขนาด 13.3 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท 

ขนาด 14.0 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท

ขนาด 14.1 นิ้ว ราคา 3000 -3500 บาท 

ขนาด 15.6 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท

ขนาด 16.0 นิ้ว ราคา 3600 - 4850 บาท_______________________________________________________________________________________________________ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค Samsungขนาด 10.1 นิ้ว ราคา 2900 - 3200 บาท

ขนาด 13.3 นิ้ว ราคา 3000 - 3300บาท 

ขนาด 14.0 นิ้ว ราคา 2400 - 3500 บาท

ขนาด 15.6 นิ้ว ราคา 3500 - 3950 บาท_______________________________________________________________________________________________________ราคาเปลี่ยนจอโน๊ตบุ๊ค Sony Vaio
ขนาด 10.1 นิ้ว ราคา 2200 - 2700 บาท

ขนาด 11.1 นิ้ว ราคา 5500 บาท

ขนาด 11.6 นิ้ว ราคา 2400 - 2700 บาท

ขนาด 13.3 นิ้ว ราคา 3200 - 3900 บาท 

ขนาด 14.0 นิ้ว ราคา 3200 - 3500 บาท

ขนาด 14.1 นิ้ว ราคา 3000 - 3500บาท 

ขนาด 15.6 นิ้ว ราคา 3200 - 4800 บาทราคาข้างบนอาจจะมีการปรับ ขึ้น-ลง  จึงมิได้แจ้งให้ทราบ

 

 

Visitors: 99,556